avlägsna

avlägsna
• skaffa ur vägen, eliminera, undanröja
• eliminera, ta bort, avlägsna
• radera, sudda ut, skrapa, bort, stryka ut, ta, bort, avlägsna
• upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera
• förflytta, ta bort, bortskaffa, sudda ut

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • upphäva — • avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera, inhibera • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera, inhibera • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera …   Svensk synonymlexikon

  • ta bort — • gallra, avskilja, frånskilja, utsortera, rensa ut, rensa, bort med., vet. • bortoperera, ta, bort, ablatera exartikulera • radera, sudda ut, skrapa, bort, stryka ut, ta, bort, avlägsna • eliminera, ta bort, avlägsna • förflytta, ta bort,… …   Svensk synonymlexikon

  • annullera — • upphäva, återkalla, återta, kassera, kancellera • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • avskaffa — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • eliminera — • eliminera, ta bort, avlägsna …   Svensk synonymlexikon

  • förbjuda — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • inhibera — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • makulera — • radera, sudda ut, skrapa, bort, stryka ut, ta, bort, avlägsna …   Svensk synonymlexikon

  • nedlägga — • upphäva, avlägsna, nedlägga, förbjuda, annullera …   Svensk synonymlexikon

  • radera — • radera, sudda ut, skrapa, bort, stryka ut, ta, bort, avlägsna …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”